Jak zadbać o bezpieczeństwo maszyn budowlanych? Krótki poradnik

Systemy monitoringu GPS są przydatne przede wszystkim w tych firmach, w których posiadaniu znajduje się znaczna ilość maszyn lub wykorzystywany przez nas sprzęt jest dużej wartości. Chodzi tu głównie o firmy budowlane i wypożyczalnie, których mienie może znajdować się jednocześnie w wielu miejscach naraz. Lokalizatory GPS okazują się wówczas nieocenione. Oto jak należy korzystać z systemu monitoringu pojazdów GPS:

Stworzenie harmonogramu

Pierwsza i najważniejsza sprawa to ustalenie harmonogramu zawierającego informację, w jakim miejscu w danym czasie ma się znajdować dana maszyna. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem i nie mamy do czynienia z żadnymi odstępstwami od harmonogramu, wówczas maszyny praktycznie nie wymagają bieżącej kontroli. Wystarczy w zasadzie jeden dyspozytor na kilkadziesiąt lub nawet kilkaset maszyn. Dopiero gdy harmonogram zostanie „przekroczony”, system monitoringu automatycznie wysyła do dyspozytora informację, która jest jednoznaczna z koniecznością sprawdzenia, co się dzieje. Dzięki temu wszelkie anomalie zostają wykryte natychmiast. Co więcej, w przypadku wypożyczalni, mamy nie tylko możliwość sprawdzenia, czy nasze maszyny są bezpieczne, ale również czy kontrahent wykorzystuje je zgodnie z umową.

System jest przydatny również po zajściu

Jeśli maszyna porusza się niezgodnie z harmonogramem, a z osobą która jest za nią odpowiedzialna nie ma kontaktu, wówczas możemy przypuszczać że mamy do czynienia z kradzieżą. Gdy lokalizator GPS nadal przesyła informacje o swojej pozycji możliwe jest przeszkodzenie w kradzieży a tym samym odzyskanie naszego mienia staje się znacznie prostsze. Zazwyczaj wystarczy poinformować policję o tym, gdzie sprzęt się znajduje i dokąd prawdopodobnie zmierza, aby ujęcie sprawcy stało się możliwe. Im szybciej jesteśmy w stanie zareagować i im dokładniejsze są odczyty z monitoringu GPS/GPRS, tym większa szansa, że próba kradzieży okaże się nieskuteczna.

Nie tylko lokalizacja

Dzięki systemowi monitoringu i lokalizacji GPS możemy kontrolować nie tylko to, gdzie dana maszyna się znajduje, ale również jej czas pracy. W przypadku niektórych maszyn budowlanych zbyt intensywna eksploatacja może prowadzić do awarii. Firmie dysponującej własnym sprzętem pozwala to trzymać dyscyplinę w wykorzystywaniu sprzętu, wypożyczalni natomiast umożliwia interwencję lub jeśli awaria stała się faktem, ustalenie odpowiedzialności na podstawie twardych danych z systemu. Pozwala to na np. na obciążenie klienta kosztami naprawy maszyny. Kwestia odpowiedzialności w przypadku awarii maszyny powinna jednak być doprecyzowana już na etapie konstruowania umowy wypożyczenia pojazdu.

Systemy monitoringu GPS mają znaczenie nie tylko w przypadku bezpieczeństwa sprzętu ale również przy zbieraniu i przetwarzaniu danych na temat jego działania czy ustalania zysków generowanych przez daną maszynę. Przydatność tej technologii jest bezdyskusyjna, dlatego też popularność tego typu rozwiązań stale rośnie. Warto dodać, że systemy monitoringu GPS stale się rozwijają a ich dostawcy i producenci odkrywają nowe sposoby ich zastosowania, co z punktu widzenia klientów jest niewątpliwie korzystne.

Materiał partnera zewnętrznego