Automatyzacja procesów we współczesnych firmach

Automatyzacja jest zjawiskiem obecnie mającym ogromne znaczenie w branży przemysłowej, komunikacyjnej, transportowej i produkcyjnej. Jest procesem polegającym na ograniczeniu bezpośredniego udziału człowieka w poszczególnych etapach...