Jak menedżer powinien motywować ludzi do pracy?

Stanowisko menedżera to wyjątkowo ciężka praca. Musi on nie tylko dbać w najmniejszych szczegółach o płynny przebieg wszystkich projektów realizowanych w firmie, ale też motywować współpracowników do działania.

Szkolenia motywacyjne i specjalne podejście do technik motywacyjnych pracowników nie było tak popularne w poprzednich latach. Ludzie wykonywali swoją pracę bez żadnego sprzeciwu, a jeśli ktokolwiek wyrażał niezadowolenie, wtedy kierownictwo wywierało na nim presję. Taki sposób zarządzania nadal funkcjonuje w wielu firmach. Wiele osób jest zdania, że bez znaczenia jest to, co niektórzy ludzie myślą o swojej pracy – mają ją po prostu dobrze wykonywać. Niestety takie podejście do pracownika świadczy o nieposzanowaniu drugiej osoby.

Zazwyczaj człowiek, aby być w pełni szczęśliwym potrzebuje być w kontakcie z innymi ludźmi, którzy sprawiają, że jest on spełniony i ma chęci do życia. To samo dotyczy nie tylko życia prywatnego, ale też życia w pracy. Ludzie, z którymi przebywamy przez prawie połowę swojego dnia, powinni mieć takie same cele zawodowe i wzajemnie sobie pomagać, aby te cele wspólnie osiągnąć. Zadaniem menedżera jest wzbudzić we współpracownikach ten mechanizm.

Motywowanie pracowników

Menedżer powinien zachęcić całą grupę poddanych mu ludzi do wykonywania zadań. Jeśli będą oni pracować nad nimi wspólnie i motywować się wzajemnie, nie tylko praca będzie przyjemniejsza, ale i jej efekty lepsze. Polecenia wydawane przez menadżera muszą być jasne i sensowne. Ważne, aby podległe mu osoby wiedziały, co robią i jaki to będzie mieć skutek w przyszłości, ponieważ wtedy będą podchodzić do zadania poważniej.

Najlepsze efekty możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy będziemy prawidłowo zmotywowani. Całkiem inaczej pracuje się w grupie ludzi, którzy są zmobilizowani do działania, niż tymi którzy wykonują polecenia na siłę. Motywacja polega na podawaniu ludziom powodów do ciągłego rozwoju i jak najefektywniejszej pracy. Gwarantuje skuteczność, ponieważ opiera swoje zasady na ludzkiej naturze. Wszyscy mówcy motywacyjni w swoich szkoleniach odnoszą się do teorii psychologicznych. Zastosowanie naukowych zasad jest bardzo istotnym czynnikiem w procesie motywacyjnym. 

Czym jest teoria X i Y?

Douglas McGregor opracował teorię, w której przedstawił dwa założenia. Teoria X mówi, że ludzie leniwi i unikający odpowiedzialności, są w stanie efektywnie pracować, tylko wtedy gdy wywiera się na nich presję. Teoria Y opisuje osoby zupełnie odmienne, które cieszą się, gdy są za coś odpowiedzialne, ponieważ odpowiedzialność motywuje ich do działania - okazują oni więcej chęci do pracy niż ludzie z teorii X.

Ludzi, przejawiających teorię Y o wiele lepiej motywować do działania, ponieważ potrafią oni znaleźć korzyści, płynące ze swojej pracy. Cieszą się ze swoich osiągnięć i odczuwają satysfakcję z sukcesów.

Na czym polega teoria oczekiwań?

Teorię oczekiwań wymyślił Victor Vroom, który przedstawił proces motywacyjny na podstawie diagramu kołowego. Najpierw musimy wyznaczyć wspólne cele, a następnie przystąpić do działań. Droga przez którą pracownicy będą musieli przejść wspólnie, zbliży ich do siebie i nauczy wspierania się w trudnych sytuacjach – każdy jest uzależniony od siebie, na tej podstawie koło się zamyka.

W teorii tej, menedżerowie są odpowiedzialni za wyznaczanie konkretnych celów danej grupie i motywowanie ich do działania – muszą mówić pracownikom, że są najlepsi i bez nich osiągniecie celu będzie niemożliwe. Do każdego pracownika należy mieć indywidualne podejście, ponieważ ludzie mają różną psychikę i działają na wiele różnych bodźców. Dlatego każdy menedżer powinien brać udział w szkoleniach motywacyjnych, w których nauczy się jak traktować swoich współpracowników.