Część podatników może złożyć wniosek o wypełnienie PIT przez urząd skarbowy

Ministerstwo Finansów wprowadziło kolejne ułatwienia dla podatników płacących podatek dochodowy od osób fizycznych. Resort finansów szacuje, że będzie mogło z nich skorzystać około 13 milionów Polaków. Ułatwienia to sposób na zaoszczędzenie cennego czasu i zmniejszenie ryzyka zrobienia błędów podczas wpisywania danych do  formularzy PIT a zwłaszcza często zdarzających się błędów rachunkowych podczas przepisywania kwot  z PIT-11 przesłanych od płatników.

Znowelizowana w połowie marca 2017 roku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza nowe możliwości dla osób składających roczne zeznania. formularze dwóch PIT-ów mających ułatwić podatnikom coroczne rozliczanie podatku. Są to :

- PIT-WZ,  stanowiący wniosek o sporządzenie w imieniu podatnika zeznania podatkowego przez pracownika urzędu skarbowego, oraz  

- PIT-OP czyli wniosek o przekazanie 1% podatku na cele statutowe wskazanej przez podatnika Organizacji Pożytku Publicznego.

Oba formularze są już dostępne na stronie internetowej  MInisterstwa Finansów mf gov.pl. oraz w urzędach skarbowych na terenie całego kraju.

Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy to duża ulga dla wielu osób, które nie radzą sobie ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi i nie lubią “cyferek”

Druk PIT WZ jest wnioskiem o przygotowanie rocznego rozliczenia PIT  przez urzędnika skarbowego w imieniu podatnika. Można go składać od 15 marca do 18 kwietnia. Na formularzu PIT WZ można zwracać się  o rozliczenie dochodów uzyskanych w 2016 roku – jak tłumaczy expert z portalu Pitax.pl. W odpowiedzi, w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku, pracownik urzędu skarbowego prześle na wskazany przez podatnika adres mailowy kod do wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej, którą podatnik może odrzucić lub przyjąć. Jeśli nie udzielimy odpowiedzi na propozycję rozliczenia, zostanie ona automatycznie przyjęta jako zaakceptowana.

Oświadczenie PIT-WZ może być wypełnione i przesłane  do właściwego urzędu skarbowego tylko w formie elektronicznej.

Jakie informacje należy wpisać do  PIT-WZ?

Dane, które  zawiera wniosek PIT WZ stanowią podstawę na wypełnienie PIT przez urząd skarbowy. Aby  urzędnik mógł rozliczyć nasz PIT musimy podać w PIT WZ  dane podatnika a w przypadku wspólnego rozliczenia, również  dane identyfikacyjne małżonka. Potrzebne są: informacja o wysokości kosztów uzyskania przychodów, o korzystaniu lub nie z ulgi rehabilitacyjnej lub na dzieci, informacja  o wysokości składek na ubezpieczenia, KRS wskazanej OPP, adres skrzynki mailowej, na którą ma być przesłane wstępnie wypełnione zeznanie.

Jak podpisać wysyłany PIT WZ?

Wszystkie dokumenty wysyłane do urzędu skarbowego zarówno te w postaci druków papierowych jak i formularzy elektronicznych muszą zostać podpisane przez podatnika lub osobę przez niego upoważnioną.

Wniosek PIT-WZ składany  za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów lub przy użyciu  aplikacji e-Deklaracje, możemy uwierzytelnić za pomocą:

- podania kwoty przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym i wpisanej do poprzedniego zeznania podatkowego,

- podpisu elektronicznego.

Jeśli oświadczenie PIT WZ wysyłamy korzystając z  usług Portalu Podatkowego, to możemy je  podpisać także przy pomocy  profilu zaufanego. W przypadku, gdy składamy PIT-WZ poprzez  bankowość elektroniczną banków powiązanych z systemem epuap, wystarczy zalogować się do banku. PIT 37 przygotowany przez urzędnika administracji podatkowej możemy  korygować.

Artykuł powstał we współpracy z portalem PITax.pl Łatwe podatki, oferującym nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.