Jak zwolnić pracownika w odpowiedzialny sposób?

Forma pożegnania się pracodawcy z pracownikiem ma bardzo duże znaczenie, wpływa bowiem na opinię o miejscu pracy. Co więcej, może ułatwić lub utrudnić osobie zwalnianej znalezienie nowego zatrudnienia. Coraz częściej zwraca się więc uwagę na to, że zwolnienie kogoś wymaga przygotowania. Zwolnienie pracownika jest ogromnym wyzwaniem, bez względu jednak na to, jak bardzo chcielibyśmy go uniknąć, prędzej lub później każdy menadżer będzie musiał zmierzyć się z tym problemem. Na rynku pracy nadal nie brakuje, niestety, osób, które nie mają świadomości tego, jak poważne konsekwencje dla pracownika ma forma, w jakiej jest on zwalniany. Okazuje się, że odbija się ona nie tylko na jego samopoczuciu, ale i na jego podejściu do poszukiwania zatrudnienia.

W rezultacie, sposób zwolnienia może być kluczowy dla sukcesu przy poszukiwaniu nowej pracy. Zwolnienie z pracy to wydarzenie, które nie jest łatwe dla żadnej ze stron, które muszą w nim uczestniczyć. Pracodawca powinien zadbać więc, aby proces ten przebiegał prawidłowo, a jednocześnie, aby odbywał się w sposób jak najmniej dotkliwy dla pracownika. Już samo właściwe przekazanie komunikatu o zwolnieniu przyczynia się do tego, że naruszenie poczucia własnej wartości u pracownika jest mniejsze. Ma to ogromne znaczenie, pozwala mu bowiem na zgromadzenie sił niezbędnych, aby znaleźć zatrudnienie w nowej firmie. Ostrożnie i spokojnie Jeszcze przed zwolnieniem pracownika należy się do niego rzetelnie przygotować. Dobrze jest też wcześniej przeanalizować treść, jaka będzie przedstawiona podczas rozmowy.

Nie ma tu miejsca na subiektywne oceny, rozmowa musi więc koncentrować się na faktach. Co więcej, ich komunikacja powinna nastąpić w sposób możliwe jak najbardziej delikatny. Pracodawca nie powinien też informować o zakończeniu współpracy „w biegu”. W czasie rozmowy niezbędna jest odrobina empatii oraz obiektywna informacja zwrotna dotycząca oceny zwalnianej osoby jako pracownika. Zwolnienie ma konkretne przyczyny i pracownik powinien być z nimi zapoznany. Jeśli chcemy pomóc pracownikowi, możemy też wyjaśnić, co powinien poprawić w pracy, którą wykonuje. Nie można też zapominać o jego mocnych stronach. Warto zwrócić na nie uwagę, pracownik może bowiem eksponować je przed przyszłymi pracodawcami. Dobrze też dać jasno do zrozumienia, że decyzja jest ostateczna.

Dzięki temu osoba zwalniana nie musi robić sobie niepotrzebnych nadziei. Niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do zwolnienia, nie jest ono jednak spowodowane winą pracownika, ale koniecznością zredukowania etatów. W takim przypadku duże znaczenie ma wyjaśnienie tej sytuacji i danie do zrozumienia, że same wyniki zwalnianej osoby budzą zadowolenie przełożonych. Jest to komunikat na tyle ważny, że można go powtórzyć kilka razy. Zwalnianiu zwykle towarzyszą silne emocje, niejednokrotnie okazuje się więc, że pracownik nie może sobie przypomnieć wszystkich szczegółów rozmowy z przełożonym. Zwalniany pracownik musi mieć też czas na reakcję i na uporządkowanie swoich spraw.

Gdy mamy do czynienia z dużymi firmami, cieszyć może to, że przykłada się w nich dużą wagę do rozmowy ze zwalniany pracownikiem oraz do odpowiedniej formy wypowiedzenia mu pracy. Niestety, sytuacja nie jest już tak samo dobra w przypadku mniejszych organizacji. Co ciekawe, bardzo często za taki stan rzeczy nie odpowiada wcale brak chęci i znikoma empatia. Znacznie częściej winny jest brak informacji i niedostateczna wiedza na temat schematów, w oparciu o które powinien postępować pracodawca. Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma ułatwienie menedżerom dostępu do informacji na ten temat.