Najnowsze artykuły

Czynnik ludzki w organizacjach lotniczych...

Bezpieczeństwo w branży lotniczej jest priorytetem – wystarczy jeden błąd, by stała się tragedia, która będzie dotyczyć wielu osób. Jak...

Czytaj Więcej

Automatyzacja procesów we współczesnych firmach

Automatyzacja jest zjawiskiem obecnie mającym ogromne znaczenie w branży przemysłowej, komunikacyjnej, transportowej i produkcyjnej. Jest procesem polegającym na ograniczeniu bezpośredniego udziału człowieka w poszczególnych etapach pracy na konkretnych stanowiskach, przekazując jego obowiązki nowoczesnym urządzeniom. Człowiek przejmuje rolę kontrolera, nadzorując ich pracę.

Co zyskuje firma?

Automatyzacja procesów w firmie oznacza duże korzyści zarówno dla jej właściciela, kierowników i pracowników. Celem tego zjawiska jest przede wszystkim ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności, jak również nakładów pracy człowieka. Jednocześnie ma ono zmaksymalizować wydajność zakładu i procesów produkcyjnych, logistycznych lub przemysłowych, zwiększyć zwrot inwestycji, poprawić jakość usług i zapewnić wysoką ochronę ludzi i wyposażenia zakładu.

Automatyzacja sprzyja skuteczniejszemu zarządzaniu zakładem, urządzeniami, maszynami i zespołem. Ponadto korzyści są dostrzegalne w mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Zwiększa się także kontrola kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji.

Na te korzyści zwraca uwagę firma Schneider Electric, która już od kilku lat zajmuje się automatyzacją procesów w małych i dużych firmach. Oferuje pełną automatyzację, dzięki czemu rezultaty dostrzegalne są szybciej i na wszystkich wyżej opisanych płaszczyznach.

Poprawia, zwiększa i skraca

Wzrost konkurencji, coraz większe wymagania klientów oraz potrzeba nieustannego rozwoju – czynniki te warunkują konieczność wprowadzania w firmie zmian, które zwiększają szansę na realizację swoich założeń i celów. Automatyzacja procesów zwiększa konkurencyjność oferty rynkowej, zwiększa zyski i efektywność biznesową, zmniejsza z kolei koszty operacyjne. Dodatkowo poprawia skuteczność realizowanych projektów, skraca czas przebiegu poszczególnych procesów i czas potrzebny do wprowadzenia na rynek nowego produktu.

 

Materiał zewnętrzny