Najnowsze artykuły

Czynnik ludzki w organizacjach lotniczych...

Bezpieczeństwo w branży lotniczej jest priorytetem – wystarczy jeden błąd, by stała się tragedia, która będzie dotyczyć wielu osób. Jak...

Czytaj Więcej

Dotacje unijne szansą na rozwój firmy

Rozwój i modernizacja firmy to działania, które zapewniają nie tylko wzrost renomy przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim możliwość osiągania kolejnych celów i zwiększania potencjału firmy. Wiadomo jednak, że rozwiązania te wymagają odpowiednich nakładów finansowych, często niemałych – dla wielu firm jest to poważna bariera. W tej sytuacji z pomocą przychodzą fundusze europejskie, czyli szeroko rozumiane środki unijne.

Unijna pomoc

Unia Europejska to wspólnota krajów, które znajdują się na różnym poziomie rozwoju, a tym samym mierzą się z różnego rodzaju wyzwaniami. Znaczna część realizowanych zadań dotyczy wszystkich, a przynajmniej wielu krajów europejskich, dlatego też konieczna jest wzajemna współpraca. Fundusze unijne zapewniają rozwój gospodarczy wszystkich państw Unii Europejskiej, wśród kwestii priorytetowych jest walka z bezrobociem oraz rozwój najuboższych regionów. 

Jak wiadomo, Unia Europejska, podobnie jak każda organizacja o zasięgu międzynarodowym, posiada własny budżet, który pozwala finansować określone zadania na obszarze wszystkich państw członkowskich. W ramach unijnego budżetu każdy kraj otrzymuje określoną pulę środków, które docelowo mają być przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane w określonych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. W obrębie kraju środki unijne są rozdzielane zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami gospodarczymi – dotację unijną można pozyskać korzystając z narzędzi o zasięgu ogólnokrajowym, jak i regionalnym (więcej na rposlaskie.pl)

Unia Europejska rozdziela pieniądze korzystając z różnych funduszy, programów oraz instrumentów finansowych. Jedną z głównych strategii unijnych jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego celem jest zniwelowanie różnic w zakresie rozwoju państw członkowskich na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej.

Dotacje dla przedsiębiorców

Fundusze unijne to narzędzie, z którego korzystają wszystkie kraje członkowskie, jednakże wysokość środków dla poszczególnych państw jest różna. Różnice można zauważyć również w obrębie danego kraju – mniej rozwinięte regiony zazwyczaj otrzymują większą ilość środków unijnych.

O pomoc unijną może ubiegać się każdy,kto spełnia określone warunki, należy jednak pamiętać, że działanie to wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego – najważniejszą funkcję spełnia w tym przypadku biznesplan. Śląsk należy do regionów o charakterze przemysłowym, nie mniej jednak działające na tym terenie firmy mają wiele możliwości, by ubiegać się o unijną pomoc finansową. Dotacje unijne adresowane są dla osób bezrobotnych, które zamierzają założyć działalność, jak również przedsiębiorstw, które już działają – w tym przypadku pozyskane środki umożliwiają rozwój i modernizację firmy. 

Należy jednak pamiętać, że przyznanie pomocy unijnej w rzeczywistości wymaga czasu i sporych nakładów pracy, nic więc dziwnego, że wiele jednostek decyduje się w tym przypadku skorzystać z pomocy doświadczonych doradców. Pierwszym krokiem jest znalezienie programu, który umożliwia pozyskanie środków unijnych w konkretnej dziedzinie. Następnie należy przygotować biznesplan, wskazując korzyści, jakie zapewni konkretne przedsięwzięcie nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim dla społeczeństwa – zarówno w ujęciu lokalnym, jak i globalnym. Fundusze europejskie to doskonały sposób, by pozyskać dodatkowe środki na realizację konkretnych przedsięwzięć, efektywnie realizując cele danego przedsiębiorstwa.

Dotacje unijne Katowice

Na nowe inwestycje

Spora część środków unijnych przeznaczana jest na rozwój i modernizację przedsiębiorstw. Nietrudno zauważyć, że docelowo działanie to przekłada się na rozwój gospodarczy regionu i całego kraju. 
Dotacje unijne dla firm (Katowice) to narzędzia, z których mogą korzystać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Pozyskane środki można przeznaczać na określone w dokumentacji zadania, np. na rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowych towarów lub usług, zasadnicze zmiany w zakresie funkcjonowania jednostki, działania związane z rozpoczęciem eksportu produktów, dostosowanie stosowanych technologii do wymogów unijnych, informatyzację przedsiębiorstwa i wiele innych. 
Ilość możliwości, jakie zapewniają dotacje unijne (Katowice) jest bardzo duża, można wręcz powiedzieć, że nieograniczona, nie oznacza to jednak, że każdy przedsiębiorca otrzyma dotację. Priorytetem na tej płaszczyźnie jest przede wszystkim to, w jaki sposób konkretna inwestycja wpłynie na rozwój firmy oraz rozwój gospodarczy regionu i kraju.
Fundusze europejskie (Katowice) przydzielane są w ramach tematycznych programów, nierzadko o charakterze konkursowym. Odpowiednio opracowany i udokumentowany biznesplan to szansa na pozytywną finalizację przedsięwzięcia, dlatego też warto skorzystać w tej kwestii z pomocy doświadczonych i kompetentnych doradców. 
Należy ponadto pamiętać, że faktyczna kwota dotacji niekoniecznie musi być taka sama jak wnioskowana wartość dofinansowania, nie mniej jednak stanowi ona znaczną część planowanej inwestycji. Pozyskane w ramach funduszy unijnych środki muszą być przeznaczone na realizację zadania, które zostało uwzględnione w biznesplanie.