Jak skutecznie zarządzać zespołem?

Skuteczne zarządzanie zespołem wpływa nie tylko na lepszą atmosferę w pracy, ale i na motywowanie pracowników, które przynosi bardziej spektakularne rezultaty. Kluczowe znaczenie mają tu umiejętności, jakimi może się pochwalić sam lider. Zespół pracowników go potrzebuje, ten jednak musi spełniać oczekiwania podwładnych.

Praca menadżera z całą pewnością nie może być opisywana jako zadanie proste, osoby wykonujące tego rodzaju obowiązki zwracają jednak uwagę i na to, że mówimy o wyzwaniach, które dają ogromną satysfakcję. Zarządzanie zespołem składa się z przynajmniej kilku elementów, możemy więc mówić w jego kontekście zarówno o budowaniu wzajemnych relacji, jak i motywowaniu podwładnych i delegowaniu zadań. Jest to proces złożony, jest jednak definiowany przez uniwersalne zasady. Atmosfera w pracy i jej znaczenie.

Dla atmosfery w pracy kluczowe znaczenie wydaje się mieć otwarta komunikacja, z jaką mamy do czynienia w zespole. Zarówno instrukcje, jak i polecenia powinny być więc nie tylko jasne, ale również konkretne, a każdy z członków zespołu musi mieć szansę na wyrażenie swojej opinii. Lider powinien zatem zachęcać do otwartości, tylko ona jest bowiem w stanie skutecznie przeciwdziałać ewentualnym konfliktom, te bowiem niemal zawsze mają swoje źródło w niedomówieniach. Otwarta komunikacja jest jednak możliwa tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z wzajemnym zaufaniem i świadomością, że odmienne zdanie nie wywoła konfliktu. Menadżer musi też, przynajmniej raz na jakiś czas, prowadzić rozmowy dotyczące samopoczucia w miejscu pracy i odczuć członków swoich zespołów.

Takie konsultacje mają zresztą sporo zalet między innymi dlatego, że pozwalają pracownikom na poczucie, że i oni mogą kreować środowisko, w jakim pracują. Jak skutecznie motywować? Za dobrego lidera uważa się tego, który jest w stanie skutecznie wewnętrznie zmotywować pracowników. Bardzo ważnym elementem takiej motywacji jest między innymi pochwała na forum, jest ona bowiem cenną informacją nie tylko dla osoby wyróżnionej w taki sposób, ale również dla innych członków zespołu.

Oczywiście, forma ustna nie jest tu jedyną, którą można zastosować, mile widziane są bowiem również nagrody rzeczowe oraz wsparcie finansowe. Tu pojawia się zresztą pierwsze zagrożenie, z którego liderzy nie zawsze zdają sobie sprawę. Jeśli zespół otrzyma jakąś obietnicę i właśnie ona będzie motywować pracowników do działania, obietnica ta musi zostać dotrzymana. W innym wypadku lider straci wiarygodność. Owszem, najprawdopodobniej nadal będzie starał się motywować pracowników, musi jednak liczyć się z tym, że jego słowa nie będą miały znaczenia. Znaj swoje obowiązki Gdy w grę wchodzą obowiązki poszczególnych pracowników, od lidera oczekuje się przede wszystkim tego, że będą one jasno określone. Pracownicy powinni też znać cele, jakie się im wyznacza, nie tylko ułatwia to bowiem pracę, ale również pozwala na rozliczanie pracownika z jej efektów.

Podwładni wcale nie frustrują się, gdy mają jasność, co do tego, czego się od nich oczekuje. Od menedżera wymaga się również, aby delegował zadania. Owszem, może je wykonywać samodzielnie, pracownicy odbierają to jednak jako brak wiary w ich umiejętności. Taki sam rezultat przynosi zresztą nadmierna kontrola pracownika. Jakich błędów unikać? Jednym z najpoważniejszych błędów popełnianych zwłaszcza przez młodych menedżerów jest nadmierne spoufalanie się z pracownikami. Takie działanie rzadko cementuje zespół, często zaś sprawia, że lider traci w nim autorytet. Błędem jest też nadmierny nacisk na wyniki.